BWT Best Water Technology 2018-03-22T20:09:24+00:00

Få bakteriefrit vand i tandklinikken

– og lev op til de Nationale Infektionshygiejniske Regler (NIR)

Se videoen med Maria Schiff fra tandklinikken Sundmund Frederiksberg, som oplever, at det er blevet lettere at leve op til NIR.

Tandklinikken er sikret mod legionella og høje kimtal

Færre dyre reparationer af dental units og udstyr

Slut med at bekymre sig om den årlige vandprøve

Beskyt patienterne mod legionella og bakterier

Med en løsning fra BWT fjernes sundhedsfarlige bakterier fra vandet, så vandet er uden fare for patienter og personale. Anlæggene fjerner alle patogene (sygdomsfremkaldende) mikroorganismer og bekæmper også legionella. Derved er patienterne beskyttet mod vira og høje kimtal.

Med et anlæg fra BWT er det også slut med at bekymre sig om den årlige vandprøve, for anlæggene sørger hver dag for vand af højeste kvalitet uden bakterier.

Vand til autoklaver

BWT leverer også vand, som lever op til vandkvalitetskravene for langt de fleste autoklaver. BWT Hydroton og BWT Odonton-anlæggene fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et mindre demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Med anlæggene BWT Hydroton og BWT Odonton fjernes sundhedsskadelige bakterier fra vandet. Hvilket anlæg, man skal vælge, afhænger bl.a. af tandklinikkens størrelse.

Det bedste resultat opnås ved også at installere BWT Clinic Softener, så man får alle fordelene ved blødgjort vand i hele tandklinikken.

Bliv kontaktet med priser og information

Beskyt patienterne mod legionella og bakterier

Med en løsning fra BWT fjernes sundhedsfarlige bakterier fra vandet, så vandet er uden fare for patienter og personale. Anlæggene fjerner alle patogene (sygdomsfremkaldende) mikroorganismer og bekæmper også legionella. Derved er patienterne beskyttet mod via og høje kimtal.

Med et anlæg fra BWT er det også slut med at bekymre sig om den årlige vandprøve, for anlæggene sørger hver dag for vand af højeste kvalitet uden bakterier.

BWT leverer også vand, som lever op til vandkvalitetskravene for langt de fleste autoklaver. BWT Hydroton og BWT Odonton-anlæggene fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et mindre demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Med anlæggene BWT Hydroton og BWT Odonton fjernes sundhedsskadelige bakterier fra vandet.

Bliv kontaktet med priser og information

Se videoen med Nina Vejby fra Tandplejen Frederikshavn som ikke længere oplever reparationer i tide og utide.

Bliv kontaktet med priser og information

Lev op til lovgivningen uden problemer

BWT Hydroton og BWT Odonton lever op til Dansk Standard ”Styring af infektionshygiejne” DS 2451-12, som foreskriver, at tandklinikker skal hindre ophobning af patogene mikroorganismer i vandet fra dental units. BWT’s løsninger yder en konstant høj vandkvalitet og er et naturligt valg, når klinikken skal kvalitetssikres og ISO-certificeres.

BWT støtter tandsundheden i ulande

BWT støtter Tandsundhed Uden Grænser, som gennemfører store udviklingsprojekter med fokus på forebyggelse af tandsygdomme i udviklingslande. Hvert år udsender de også frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til projekter verden over for at oplyse og yde akutbehandling.

Se videoen med Nina Vejby fra Tandplejen Frederikshavn som ikke længere oplever reparationer i tide og utide.

Bliv kontaktet med priser og information

Lev op til lovgivningen uden problemer

BWT Hydroton og BWT Odonton lever op til Dansk Standard ”Styring af infektionshygiejne” DS 2451-12, som foreskriver, at tandklinikker skal hindre ophobning af patogene mikroorganismer i vandet fra dental units. BWT’s løsninger yder en konstant høj vandkvalitet og er et naturligt valg, når klinikken skal kvalitetssikres og ISO-certificeres.

BWT støtter Tandsundhed Uden Grænser, som gennemfører store udviklingsprojekter med fokus på forebyggelse af tandsygdomme i udviklingslande, ligesom de hvert år udsender frivillige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og studerende til projekter verden over for at yde akutbehandling og oplysning til patienter fra de fattigste dele af samfundet.

”Vi har fået markant færre problemer med vores airrotorer og blå vinkelstykker”

– Iben Schmidt, klinikejer og tandlæge, Tandlægerne Tørring

Fordele ved BWT Hydroton og BWT Odonton

 • Færre reparationer på units og udstyr
 • Sikkerhed mod legionella og høje kimtal i vandet
 • Lettere at leve op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som er indført fra 2018
 • Drypfrie instrumenter
 • Kalkfrie vinkelstykker og magnetventiler
 • Større driftssikkerhed på dental units
 • Levetiden på dental units forlænges
 • Slut med at bekymre sig om den årlige vandprøve
 • Spytfontæne o.l. står altid flot uden kalkaflejringer

Fordele ved BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg

 • Mindre brug af sæbe til tøj- og håndvask
 • Blødere kliniktøj efter tøjvask
 • Lettere arbejdsgange
 • Minimal vedligeholdelse

Færre reparationer uden kalk i vandet

Med BWT Clinic Softener installeret i tandklinikken bliver mange ting i hverdagen lettere. Problematikken med dental units, som stopper til eller drypper på grund af kalk, slipper man for. Derved undgår man reparationer og driftstop på dental units i tide og utide.

Blødgøringsanlægget leverer kalkfrit vand og gør rengøringen lettere, så alt fra spytfontæner til patienttoiletter står flot uden kalkaflejringer. Med kalkfrit vand hører det også fortiden til at afkalke elkedel, toiletter og vandhaner.

Fordele ved BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg

 • Mindre brug af sæbe til tøj- og håndvask
 • Blødere kliniktøj efter tøjvask
 • Lettere arbejdsgange
 • Minimal vedligeholdelse

Færre reparationer uden kalk i vandet

Med BWT Clinic Softener installeret i tandklinikken bliver mange ting i hverdagen lettere. Problematikken med dental units, som stopper til eller drypper på grund af kalk, slipper man for. Derved undgår man reparationer og driftstop på dental units i tide og utide.

Blødgøringsanlægget leverer kalkfrit vand og gør rengøringen lettere, så alt fra spytfontæner til patienttoiletter står flot uden kalkaflejringer. Med kalkfrit vand hører det også fortiden til at afkalke elkedel, toiletter og vandhaner.

Nemmere hverdag med minimal vedligeholdelse

Tandlægerne i Tørring plejede tit at have småproblemer med dryppende instrumenter og airrotorer, der ikke ville spraye med vand. Det var et dagligt irritationsmoment for dem, når de var i gang med behandlinger. Efter tandklinikken har fået installeret BWT Clinic Softener, oplever de nu væsentlig færre problemer.

Samtidig har de også oplevet, hvordan blødgøringsanlægget har haft en positiv effekt på tøj- og håndvask, hvor de skal bruge betydeligt mindre sæbe på grund af det blødgjorte vand.

Se videoen med Iben Schmidt fra Tandlægerne Tørring, som synes, at mange af hverdagens gøremål er blevet lettere med en løsning fra BWT.

Bliv kontaktet med priser og information

Godkendt til drikkevand

BWT’s blødgøringsanlæg har DVGW-certifikat fra Tyskland og må dermed anvendes til drikkevand i Danmark.  Produkterne testes regelmæssigt for overholdelse af regler vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse.

Spar på sæben og mærk fordelene

Mange tandklinikker vasker kliniktøjet selv, og her stiller myndighederne krav om, at tøjet vaskes i 60 min. på 60˚C. Det slider på tøjet, men med BWT Clinic Softener bliver tøjet blødere, og farverne holder bedre, når tøjet vaskes i kalkfrit vand.

Når man vasker og gør rent med blødgjort vand, skal man også bruge betydeligt mindre sæbe og færre rengøringsmidler. Men det er ikke kun på rengøringen og tøjvasken, det kan mærkes. Også hænderne føles blødere ved håndvask, og huden udtørrer ikke så let.

Tandklinikkerne kan derfor se frem til at halvere forbruget af sæbe, rengøringsmidler og vaskepulver – til gavn for både personale og miljø.

Godkendt til drikkevand

BWT’s blødgøringsanlæg har DVGW-certifikat fra Tyskland og må dermed anvendes til drikkevand i Danmark.  Produkterne testes regelmæssigt for overholdelse af regler vedrørende sikkerhed, hygiejne og miljøbeskyttelse.

Spar på sæben og mærk fordelene

Mange tandklinikker vasker kliniktøjet selv, og her stiller myndighederne krav om, at tøjet vaskes i 60 min. på 60˚C. Det slider på tøjet, men med BWT Clinic Softener bliver tøjet blødere, og farverne holder bedre, når tøjet vaskes i kalkfrit vand.

Når man vasker og gør rent med blødgjort vand, skal man også bruge betydeligt mindre sæbe og rengøringsmidler. Det er ikke kun på tøjvasken, det kan mærkes. Også hænderne vil udtørres mindre og føles blødere ved håndask.

Tandklinikkerne kan derfor se frem til at halvere forbruget af sæbe, rengøringsmidler og vaskepulver – til gavn for både personale og miljø.

Hvilket anlæg passer til din tandklinik?

BWT fører tre anlæg til brug i tandklinikker: Hydroton, Odonton og Clinic Softener.

BWT Hydroton og BWT Odonton er udviklet til at behandle og levere vand til apparaturet i tandklinikker som eksempelvis autoklaver og dental units. Begge anlæg leverer vand med en ledningsevne <20 µS/cm, hvilket lever op til de fleste autoklaver.* Anlæggene fjerner derudover kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vandet. Teknisk fungerer anlæggene ved omvendt osmose membranfiltrering. BWT Hydroton egner sig til mindre tandklinikker og kan forsyne op til otte klinikrum, mens BWT Odonton henvender sig til større tandklinikker. BWT Odonton adskiller sig desuden fra BWT Hydroton ved at have reservoirtank, direkte aflæsning af ledningsevne via display og prøvehane på recirkulationssystemet.

BWT Clinic Softener er udviklet til at forsyne hele tandklinikken med blødgjort vand – fra patienttoilettet til kaffemaskinen. Teknisk fungerer anlægget ved, at kalken fjernes fra vandet gennem et ionbytningsfilter. Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, går en automatisk regenereringsproces i gang. Anlægget leverer blødgjort vand under denne proces, så der altid er kalkfrit vand i tandklinikken. BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

*Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et BWT Bestdemin demineraliseringsfilter.

Hvis man som klinikejer ønsker alle fordelene ved blødgjort vand i hele klinikken, bør man investere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blødgjort vand i hele tandklinikken, og alt efter klinikstørrelse enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton-anlæg, som sikrer bakterie- og legionellafrit vand med lav ledningsevne til bl.a. autoklaver og dental units.

Bliv kontaktet med priser og information

Hvilket anlæg passer til din tandklinik?

BWT fører tre anlæg til brug i tandklinikker: Hydroton, Odonton og Clinic Softener.

BWT Hydroton og BWT Odonton er udviklet til at behandle og levere vand til apparaturet i tandklinikker som eksempelvis autoklaver og dental units. Begge anlæg leverer vand med en ledningsevne <20 µS/cm, hvilket lever op til de fleste autoklaver.* Anlæggene fjerner derudover kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vandet. Teknisk fungerer anlæggene ved omvendt osmose membranfiltrering. BWT Hydroton egner sig til mindre tandklinikker og kan forsyne op til otte klinikrum, mens BWT Odonton henvender sig til større tandklinikker. BWT Odonton adskiller sig desuden fra BWT Hydroton ved at have reservoirtank, direkte aflæsning af ledningsevne via display og prøvehane på recirkulationssystemet.

BWT Clinic Softener er udviklet til at forsyne hele tandklinikken med blødgjort vand – fra patienttoilettet til kaffemaskinen. Teknisk fungerer anlægget ved, at kalken fjernes fra vandet gennem et ionbytningsfilter. Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, går en automatisk regenereringsproces i gang. Anlægget leverer blødgjort vand under denne proces, så der altid er kalkfrit vand i tandklinikken. BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

*Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et BWT Bestdemin demineraliseringsfilter

Hvis man som klinikejer ønsker alle fordelene ved blødgjort vand i hele klinikken, bør man investere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blødgjort vand i hele tandklinikken, og alt efter klinikstørrelse enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton-anlæg, som sikrer bakterie- og legionellafrit vand med lav ledningsevne til bl.a. autoklaver og dental units.

Bliv kontaktet med priser og information

Ofte stillede spørgsmål

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella? 2018-03-02T10:44:44+00:00

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver? 2018-04-04T14:00:04+00:00

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Kræver anlæggene meget daglig vedligeholdelse? 2018-03-08T13:40:40+00:00

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Skal BWT’s anlæg serviceres? 2018-03-08T13:40:19+00:00

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere? 2018-04-04T14:09:52+00:00

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn? 2018-04-04T14:02:08+00:00

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning? 2018-03-02T10:22:08+00:00

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker? 2018-03-02T10:21:49+00:00

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Hvad er forskellen på anlæggene? 2018-03-02T10:21:32+00:00

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik? 2018-04-04T14:05:01+00:00

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Hvad koster et anlæg? 2018-03-08T13:41:12+00:00

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet? 2018-03-02T10:20:22+00:00

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand? 2018-03-08T13:41:31+00:00

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

BWT Hydroton

 • Leverer behandlet vand til klinikkens apparatur.
 • Kan forsyne op til 8 klinikrum.
 • Vandkvalitet med en ledningsevne <20 µS/cm.
 • Fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vandet.
 • Anlægget fungerer ved omvendt osmose membranfiltrering og automatisk dosering af desinfektionsvæske.
 • Mål: 295 x 535 x 445 mm.
 • Kapacitet: 13 liter i timen.

BWT Odonton

 • Leverer behandlet vand til klinikkens apparatur.
 • Velegnet til større tandklinikker.
 • Vandkvalitet med en ledningsevne <20 µS/cm.
 • Fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vandet.
 • Konstant recirkulation i rørsystemet sikrer rent og bakteriefrit vand ved alle forbrugssteder.
 • Anlægget fungerer ved omvendt osmose membranfiltrering, UV-desinfektion, 0,2 µ sterilfilter, integreret 100 L reservoirtank, direkte aflæsning af ledningsevnen via display, prøvehane på recirkulationsslange.
 • Mål: 1150 x 900 x 600 mm.
 • Kapacitet: 50 – 200 liter i timen.

BWT Clinic Softener

 • Leverer blødgjort vand til hele tandklinikken.
 • Fjerner kalken fra vandet.
 • Godkendt til drikkevand med DVGW-certifikat.
 • Anlægget er et drikkevandsgodkendt blødgøringsanlæg.
 • En mild saltopløsning renser og regenererer anlægget. Processen starter automatisk, der skal blot tilføres salttabletter.
 • Anlægget leverer kalkfrit vand under regenerering, så der er kalkfrit vand døgnet rundt.
 • Mål: 600 x 410 x 510 mm.
 • Kapacitet: 1.800 liter i timen.

Bliv kontaktet af en BWT-konsulent

Er du klinikejer, tandlæge eller tandplejer, så udfyld formularen herunder og bliv kontaktet af en BWT-konsulent, som kan fortælle dig mere om en løsning skræddersyet til din klinik.

 • Ved bestilling bliver du kontaktet af en BWT konsulent vedrørende priser og information. Samtidig tilmeldes du vores nyhedsbrev, som du til enhver tid nemt kan afmelde igen.